Jaarvergadering 2019 dorpsraad Waterlandkerkje

Op 13 november was het de jaarlijkse vergadering van de dorpsraad Waterlandkerkje. De bestuursleden Frans Dekker, Patricia Roelse, Remco Schansema en voorzitter Tonny Brugge verwelkomden om 19:30 uur de aanwezigen waaronder ook afgevaardigden van de gemeente Sluis. Het was een redelijk gevulde zaal maar hopelijk komen er de volgende keer wat meer mensen. Het gaat tenslotte om uw dorp. 

Veel te doen in ons dorp
Na de opening en het vaststellen van de agenda was er een terugblik op 2018/2019 en een vooruitblik op de activiteiten van 2019/2020. Wanneer je al de activiteiten die er afgelopen tijd hebben plaats gevonden en die nog plaats zullen vinden op een rijtje gezet, dan kijk je daar toch van op. Zoveel, en zoveel verschillende. In het nieuwe dorpshuis, in de kerk, krulbolbaan, speeltuin of op een weiland. Het zijn er veel. 

Het volgende punt was een uitleg over de financiën, uitgaven en inkomsten - die door de kascommissie Yoni de Jaeger en Cindy Heinsdijk-Cocquijt goedgekeurd waren - die duidelijk te volgen was, omdat op de tafels voor iedereen een financieel overzicht lag. Tevens werd er een nieuw commissielid benoemd Meintje de Lange. Yoni de Jaeger moest aftreden, zij was dit al twee jaar. 

Opgang dorpshuis voldoet niet
Er is gelukkig een meevaller. Nadat alle kosten betaald waren van de verbouwing van het dorpshuis bleek dat men binnen het budget was gebleven en men zelfs nog wat over had. Er wordt nu gekeken of dit geld besteed kan worden aan verbetering opgang voorkant - deze is veel te stijl - en/of voor een leuning langs de trap. Deze voldoet ethisch en qua veiligheid niet. Voordat er vragen gesteld konden worden aan de afgevaardigden van de gemeente was er een compliment over het dorpshuis. Dat dit mooi en zo functioneel geworden was. Dit compliment werd door alle aanwezigen gedeeld. 

Herbegraven beter aan een ambtenaar vragen
Dan was het tijd voor de vragen. De eerste vraag betrof het ruimen van de graven op het kerkhof. Waarom men dat door middel van bordjes bij de graven kenbaar maakte. Dat is nogal heftig wanneer je het graf van je dierbare bezoekt. Dat het argument ruimtegebrek niet waar viel te maken, gezien de ruimte - die zichtbaar is - en er zeker nog plaats is voor 80 graven. Dan het begrip herbegraven. Je graaft iemand op en herbegraaft dan op een andere plek. Waarom? Het antwoord luidde dat dit een landelijk beleid is. Mocht men hier toch nog meer duidelijkheid over willen krijgen, kan men beter aan de ambtenaar die hier over gaat, een gesprek aanvragen. 

Men kwam er niet uit.
Stond de glascontainer eerst bij de bushalte en u naast het dorpshuis. Dat vind men eigenlijk ook geen geschikte plek. Heeft iemand een idee waar hij dan wel kan staan? Men kwam er niet uit. Het onderhoud van het speeltuintje wordt nu nog door vrijwilligers gedaan maar al door de gemeente overgenomen worden. Er zal iedere 6 weken gecontroleerd worden. Indien nodig worden er vervanging en of reparaties verricht. Houtsnippers worden aangevoerd, maar men zal zelf voor verspreiding moeten zorgen. De volgende vraag betrof Dethon Groen Nu men met stalen borstels het onkruid verwijderd, ontstaan als gevolg daarvan, her en der beschadigingen aan tegels/stenen. Wat kan daar aan gedaan worden? Foto's maken en dit door e-mailen naar de gemeente en of de man/vrouw die op dat moment bezig is, erop aanspreken. Als laatste was er een vraag betreffende de energietransitie. Ja, plannen zijn snel gemaakt maar de uitvoering... Voor meer info kunt u het duurzaamheid loket van de gemeente raadplegen.

De voorzitter sloot de vergadering waarbij hij een ieder dankte voor zijn/haar komst en onder het genot van nog een kopje koffie en thee werd er nog nagekaart.