Plakkebord

Plakkebord is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis. De buurtschap is gelegen aan een weg die eveneens 'Plakkebord' is geheten. Het ligt ten oosten van Het Eiland en ten zuiden van Waterlandkerkje. Plakkebord bestaat uit enkele huizen, boerderijen en bedrijven. Het dankt zijn naam aan het aanplakbord waarop de Staten-Generaal hier in voormalig Staats-Vlaanderen hun bekendmakingen lieten aanbrengen.