Krulbolbaan "De Meermin" 25 jaar!

Geen café maar een sportkantine voor een sport uit Vlaanderen

Hoe is de krulbolbaan eigenlijk ontstaan? Omdat er geen café meer was in het dorp, en er niet meer gekaart kon worden en gezellig samen zijn, werd er door een groepje mannen gebrainstormd om zelf iets op te zetten. Om concurrentie met de bestaande middenstand te vermijden, moest er een alternatief gezocht worden. Zo zou er een sportkantine komen. En de sport werd krulbollen. Dus een krulbolbaan! Een watte? Enige uitleg is misschien nodig. Krulbollen is een sport die veelal in Vlaanderen wordt beoefend.

Het spel

Op een harde baan van aarde, gemengd met marmerslijpsel, staan aan beide zijden van de baan paaltjes. Spelers hebben ieder een bol, deze lijkt op een platte kaas van hout, tegenwoordig ook van kunststof, met een iets schuin vlak waardoor de bol gaat krullen als je de bol over de baan laat rollen. Er worden groepjes gevormd waarna de wedstrijd, met als doel om de bollen zo dicht mogelijk bij de paal te krijgen, begint. Schieten mag ook op de bol van de tegenstander. De groep die het dichts met de bollen bij de paal ligt, krijgt de punten. Het heeft veel overeenkomsten met Jeu de Boules en ijscurling. 

Lees meer: Krulbolbaan "De Meermin" 25 jaar!

Oprichting krulbolvereniging "De Meermin"

Opening krulbol gebouw
De krulbol accommodatie van krulbolvereniging "De Meermin" in Waterlandkerkje is op zaterdag 10 september 1994 officieel in gebruik genomen. Toenmalig wethouder A. Rosendaal verrichtte de openingshandeling door een krulbol door de afgeplakte voordeur te bollen. De twee bolbanen werden door de aanwezige deskundigen direct uitgeprobeerd en de eerste reacties waren uitermate positief.

Inzet van vele vrijwilligers
De wethouder roemde de inzet van de vele vrijwilligers die aan de totstandkoming hebben meegewerkt. Daarna overhandigde hij Arnold de Wever, toenmalig voorzitter en initiatiefnemer, namens de gemeente een wandbord. De dorpsraad had voor de nieuwe bolvereniging een koperen bel voor aan de gezellige bar in petto. Daarna volgde de openingsreceptie waar ongeveer 150 belangstellenden van allerlei instanties, collega bolclubs en inwoners van Waterlandkerkje aanwezig waren.

Lees meer: Oprichting krulbolvereniging "De Meermin"

Krulbolvereniging De Meermin

Eeuwenoude traditie

Voor Zeeland is het heel bijzonder. Met het krulbollen heeft de eerste Zeeuwse traditie een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Niet iedere Nederlander zal deze Zeeuws-Vlaamse volkssport onmiddellijk thuis kunnen brengen. In Zeeuws-Vlaanderen is het echter, net als in het aangrenzende Vlaanderen, een populaire volkssport die in verenigingsverband beoefend wordt. De geschiedenis van het populaire bolspel gaat terug tot in de middeleeuwen en is verwant aan sporten als kolven, beugelen en klootschieten. Bolspelen zoals het krulbollen werden rond 1300 in heel Europa gespeeld, onder meer in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. In Nederland werden ze in de zeventiende eeuw in beeld gebracht door beroemde schilders als Adriaen van Ostade.

Zeven verenigingen
In Zeeuws-Vlaanderen wordt het krulbollen in verenigingsverband op zeven verschillende plekken beoefend. De krulbolverenigingen hebben beeldende namen, zoals De Ware Vrienden in Aardenburg, Raak tegen Staak in Oostburg, Molenzicht in IJzendijke, Ons Genoegen in Sas van Gent, de Meermin in Waterlandkerkje en Arjoan in Breskens. 

Lees meer: Krulbolvereniging De Meermin