Goedleven

De buurtschap Goedleven is gelegen ten zuiden van Stroopuit en ten zuidwesten van IJzendijke. De bebouwing van de buurtschap sluit aan op de kern van Waterland-Oudeman. Goedleven heeft zich langs een dijk ontwikkeld en bestaat dan ook uit één weg: Goedleven. De buurtschap ligt ten noorden en ten westen van de Belgische-Nederlandse grens. De meeste bebouwing van Goedleven ligt net iets ten noorden van de grens, waar de Nieuwstraat overgaat in de weg Goedleven. De buurtschap bestaat voornamelijk uit boerderijen.

Klein Brabant

Klein-Brabant (ook als Kleinbrabant geschreven) is een buurtschap tussen Oostburg en Waterlandkerkje in de Nederlandse gemeente Sluis. Het behoorde vanouds tot de gemeente Waterlandkerkje.

De buurtschap bestaat slechts uit enkele boerderijen en dijkhuisjes. Ze ligt iets ten zuiden van het voormalige Fort Sint-Philip, oorspronkelijk een Spaans fort dat later deel uitmaakte van de Linie van Oostburg. Bij Klein-Brabant ligt de Blontrok, een kreek die op het Groote Gat uitmondt.

Klein-Brabant is ontstaan na  1650, toen de Oude Passageulepolder noordelijk deel werd herdijkt en 1652, toen de Sint Philipspolder werd drooggelegd.

Direct ten zuiden van Klein-Brabant bevond zich een bocht van de Passageule en dus de Passageule-Linie. In 1788 werd deze bocht als Nieuwe Passageulepolder ingepolderd.

Plakkebord

Plakkebord is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis. De buurtschap is gelegen aan een weg die eveneens 'Plakkebord' is geheten. Het ligt ten oosten van Het Eiland en ten zuiden van Waterlandkerkje. Plakkebord bestaat uit enkele huizen, boerderijen en bedrijven. Het dankt zijn naam aan het aanplakbord waarop de Staten-Generaal hier in voormalig Staats-Vlaanderen hun bekendmakingen lieten aanbrengen.

Turkeye

Turkeye is een gehucht in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het plaatsje heeft 19 inwoners. Het grootste gedeelte van de woningen in het gehucht doet dienst als vakantiewoning. Het gehucht Turkeye was deel van de gemeente Waterlandkerkje van 1796 tot 1970. Deze gemeente ging in 1970 op in de gemeente Oostburg, die op haar beurt in 2003 weer opging in de gemeente Sluis. Na de verovering van Sluis door het Staatse leger trokken de Spaanse troepen weg. Zij lieten 1500 galeislaven achter onder wie een groot aantal moslims uit het Ottomaanse Rijk, die kortweg werden aangeduid als Turcken. De Staten-Generaal besloten de slaven vrij te laten en de Turken terug te sturen naar hun vaderland. Zo hoopte men de steun van het Ottomaanse Rijk te verwerven in de strijd tegen Spanje. Mogelijk heeft Prins Maurits als extra eerbetoon de naam Turkeye verbonden aan de Schans Turkeye die in hetzelfde jaar 1604 werd aangelegd en waarnaar later de nabijgelegen buurtschap werd vernoemd.

Turkije

Er is een band gegroeid tussen de buurtschap Turkeye en de Turkse gemeenschap in Nederland en Turkije. Hierbij betrokken zijn enkele inwoners van de buurtschap, en ook de Stichting Vriendschapsband Nederland-Turkije. Regelmatig zijn er bezoeken door Turkse delegaties en hoogwaardigheidsbekleders, zoals diplomaten. Er zijn ook plaatsnaambordjes Turkeye, gem. Sluis geplaatst in de Turkse steden Dalaman en Trabzon, waar veel Nederlandse toeristen komen. In 2012 werd gevierd dat er 400 jaar diplomatieke betrekkingen bestaan tussen Turkije en Nederland: In 1612 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden erkend door het Ottomaanse Rijk. Zie de externe link Turkije-Nederland.