Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017

Het was weer zover: de jaarlijkse dorpsraadvergadering. Zo’n 30 Kerkjenaren hadden hun makkelijke stoel verruild voor de vergaderstoel in het dorpshuis. Nadat we eerst allen van koffie en thee voorzien waren door de penningmeester – ja dat doet ze er ook nog bij – opende de voorzitter de vergadering met allen welkom te heten en in het bijzonder wethouder mevrouw Van de Vijver en vertegenwoordigers van de gemeente.

Er werd teruggeblikt op 2016. Een reeks van activiteiten passeerde de revue, waaronder het kernbezoek van de gemeente Sluis. De dorpsraad had dit ervaren als een mogelijkheid om een goed gesprek met de gemeentevertegenwoordigers te hebben over belangrijke zaken van het dorp.

 

De plannen met het dorpshuis zijn natuurlijk ook weer aan de orde geweest en het lijkt erop, dat er schot in komt. Een eerste fase renovatie onder de noemer ‘achterstallig onderhoud’ zal binnenkort uitgevoerd worden. Daarvoor is €50.000,- beschikbaar. In totaal zal er ongeveer €100.000,- beschikbaar komen. Het bestuur van de beheerstichting is druk bezig om dat voor elkaar te krijgen en zal ook een fondsenwerving gaan inzetten om nog een extra €50.000,- beschikbaar te krijgen.

Het financieel jaarverslag was een hamerstuk. Het was al gecontroleerd door een kascommissie. Spontaan bood zich ter plekke iemand aan om zitting te nemen in de kascommissie van volgend jaar. Ook de eventuele herverkiezing van de voorzitter Tonny Brugge was – met algemene stemmen – zo geregeld. Bedankt Tonny, en met jou het hele bestuur, voor je inzet voor het dorp, dat was de indirecte boodschap.

En dan werd een bloemlezing gegeven van alle activiteiten die geweest zijn en nog gaan komen in 2017. De bolbaan is zeer actief met diverse competities, in het kerkje zullen weer diverse concerten zijn en in de zomermaanden de kunsttentoonstellingen. Er wordt veel werk verricht door Kerkjenaren voor het dorp maar ook voor de gehele regio, want de tentoonstellingen en concerten trekken een breed publiek. Ze zetten het kerkje daarmee wel op de kaart. Zo’n andere trekker van formaat is de Meerminnefeesten in juni. De ‘Nacht van ’t Kerkje’ is vooral een gezellig Kerkjefeest, maar is ook niet meer weg te denken. Dit jaar zal er weer een Opplusdag gehouden worden in het dorp, samen met de gemeente. De datum in september zal nog bekend gemaakt worden.

Er was gelegenheid om vragen aan de wethouder te stellen:

  •  “Mag het dorpshuis een feestzaal zijn?”. Reactie wethouder: Nee, het dorpshuis heeft een maatschappelijke bestemming. Echter, in de praktijk wordt het dorpshuis weleens aan een dorpsfamilie verhuurd om een familiefeestje te vieren. Daar zal niemand moeilijk over doen, als de geluids- en andere overlast op straat beperkt blijft. Dus als je even moet roken, dan niet op straat verder feesten. Stoppen vóór 1 uur en geen getoeter bij wegrijden, want de anderen slapen al lang. De beheerder zal eventuele gebruikers daar mogelijk op wijzen, zodat overlast voor de buren zo beperkt mogelijk is. Een feestje moet voor iedereen leuk zijn!   
  •  “Op de Turkeyeweg en Philipsweg wordt erg hard gereden, dat geeft geluidsoverlast. Zou het mogelijk zijn dat bij een opknapbeurt er een andere asfalt laag op komt, die meer geluiddempend is? Ook zijn er weer opmerkingen over de verschillende snelheden op eigenlijk een kort stukje weg”. Reactie: dit is niet aan de gemeente, maar aan het Waterschap. De dorpsraad bekijkt de mogelijkheden om de vraag door te spelen naar het Waterschap.
  •  “Een AED” (defibrillator – om mensen te redden die door een hartinfarct getroffen worden): zou die geplaatst kunnen worden in het dorp? Dit kan levensreddend zijn. Er wonen mensen in ’t Kerkje die ermee om kunnen gaan (Stichting hart veilig wonen). De gemeente en de dorpsraad zullen dit nog eens samen bekijken. De dorpsraad heeft dit al onderzocht, maar naast de aanschaf is het periodiek onderhoud een kostbare zaak. Maar iedereen ziet er de noodzaak van in. Ook de wethouder zal bekijken of ze alternatieve mogelijkheden kan vinden om dit te realiseren.
  • "Verbinding voor je telefoon”. Dat is niet altijd makkelijk in Waterlandkerkje en haar buurtschappen. De wethouder weet te melden dat de providers nu wettelijk de verplichting hebben om een landelijke dekking aan te bieden. Bij de providers blijven aandringen is waarschijnlijk nodig. Voor sommige inwoners is internet soms ook niet te gebruiken. Voor de regio is Greennet een systeem aan het bouwen, maar de installatie gaat langzaam.
  • Tot slot stelt mevrouw Lola Oostdam zich voor, zij is opbouwwerker bij de gemeente Sluis en bevordering van burgerparticipatie en leefbaarheid zijn haar speerpunten. Als er hulpvragen zijn waarvoor geen oplossing voor handen is, dan graag met haar, via Porthos, contact opnemen. Ook als je zelf hulp wilt bieden, meld dat even bij haar. Mevrouw Oostdam kan dan zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komen. 

Na dit agendapunt is er een gezellige nazit met een drankje en een hapje. Bedankt dorpsraad, voor al jullie werk, de informatie en de goede ontvangst!