Jaarvergadering Dorpsraad: terugkijken en vooruitblikken

Ongeveer dertig inwoners hebben vrijdagavond 11 november 2011 de jaarvergadering van de dorpsraad bezocht. Voorzitter van de dorpsraad Tonny Brugge stond stil bij de dit jaar gehouden dorpsraadactiviteiten en door secretaris Johan Faes werden plannen voor 2012 toegelicht. Namens de gemeente Sluis waren wethouder Almekinders en de toezichthouder Scherbeijn aanwezig. 

De eerste dorpsactiviteit van het jaar was traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis. Op 11 maart hebben we samen met de gemeente Sluis een opplusdag gehad. Tijdens deze dag werden er onder andere een aantal straatnaambordjes vervangen door nieuwe, is de dorpspomp opgeschilderd, struikjes geplant, bankjes voorzien van geverfde planken en op een aantal plaatsen oneffenheden in het trottoir hersteld. Alle leden van de dorpsraad, één inwoners en 4 gemeentewerkers waren er de hele dag mee in de weer.

Lees meer: Jaarvergadering Dorpsraad: terugkijken en vooruitblikken

Doelstelling van de dorpsraad

De stichting heeft ten doel de behartiging van de algemene belangen van de inwoners van de kern Waterlandkerkje,
zonder partij-politiek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het bundelen en organiseren van festiviteiten en b. bedoelde inwoners bij gemeente en andere instanties te vertegenwoordigen.