Jaarvergadering en receptie goed bezocht

Ruim veertig inwoners hebben vrijdagavond 12 november 2010 de jaarvergadering en aansluitend de receptie in verband met het 30-jarig bestaan van de dorpsraad bezocht. Namens de gemeente Sluis waren de burgemeester, één wethouder en de toezichthouder aanwezig.

De voorzitter van de dorpsraad Tonny Brugge stond stil bij de activiteiten van de dorpsraad in 2010. Dankzij een bewonersgroep heeft ons dorp dit jaar weer Koninginnedag kunnen vieren. Jong en oud hebben hier volop van kunnen genieten. Hopelijk is het komend jaar ook weer mogelijk Koninginnedag te kunnen organiseren in ons dorp. Ook hebben we dit jaar de website www.waterlandkerkje.com vernieuwd en is er door een bewonersgroep een start gemaakt met het project "Eigen Wijs Landschap" Secretaris Johan Faes heeft hierop een toelichting gegeven. De penningmeester Evelien Daelman heeft het financieel verslag gepresenteerd. Daarna heeft de bestuursverkiezing plaatsgevonden. Stanny Cauwels is afgetreden en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Evelien Daelman was herkiesbaar en is door de vergadering herkozen. Tevens is de vergadering akkoord met het toetreden van Willy de Houck als bestuurslid. De dorpsraad is hiermee nog steeds op zoek naar een vijfde bestuurslid. Indien inwoners hiervoor alsnog belangstelling hebben, kan men zich aanmelden bij één van de dorpsraadleden. 

Aansluitend heeft de receptie in verband met het 30-jarig bestaan van de dorpsraad plaatsgevonden. Tijdens deze receptie werd er door zorgboerderij Juutsom uit Waterlandkerkje een presentatie verzorgd. Eigen gemaakte streekproducten zoals Elmare wijn en jam konden worden geproefd. Onder het genot van een hapje en een drankje was het gezellig om even stil te staan bij het jubileum van de dorpsraad. De receptie is mede mogelijkheid gemaakt door een financiële bijdrage van Rabobank West Zeeuws-Vlaanderen en een bijdrage van De Appelaere B.V..