Kerktoren Waterlandkerkje kan weer vele jaren mee

Het pittoreske hervormde kerkje in Waterlandkerkje heeft een nieuw torentje.

Reden om op zaterdag 14 april een feestje te vieren. De gerestaureerde toren met de vergulde haan in de top. Het gereedkomen van de restauratie werd zaterdag feestelijk gevierd en de inwoners waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De totale kosten voor de restauratie bedragen een slordige anderhalve ton. De opknapbeurt is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Stichting Oude Zeeuwse Kerken en de gemeente Sluis. De laatste restauratie dateert van 1956. De zaalkerk, gebouwd in 1674, is in handen van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Een plaatselijke commissie bestaande uit vrijwilligers verzorgt de exploitatie van het gebouw.