Hildegonda, de eeuwenoude legende van Waterlandkerkje

Foto: Johan Faes jr.

De legende luidt als volgt: een visser uit Oostburg ving, na een dag vruchteloos vissen in de Blontrok, een zeemeermin in zijn netten. Zij smeekte hem haar terug te laten keren naar de zee, maar de visser wilde geld met haar verdienen door haar op de markt in Oostburg tentoon te stellen. Er kwam juist een voerman uit Waterlandkerkje voorbij die van een afstand getuige was van het voorval. Hij rende eropaf, gooide de visser in het water en bevrijdde de zeemeermin, die onder water dook en wegzwom. Inmiddels waren boeren en arbeiders die in de buurt aan het werk waren op de consternatie afgekomen. Toen verscheen de meermin, Hildegonda geheten, opnieuw en ze sprak een profetie uit: Waterlandkerkje zou nog lang een klein dorp blijven, maar eens zouden de Kerkjenaren het dorp in eendracht tot groei en bloei brengen. Daarna verdween Hildegonda en niemand heeft haar ooit nog gezien.

In het wapen van Waterlandkerkje, ontstaan in 1669 als nederzetting rond een kerk en ‘t Kerkje genoemd  (deze naam wordt in de volksmond nog altijd gebruikt) is ook een zeemeermin afgebeeld.