'Slopen en wederopbouw' Dorpshuis in volle gang

Nadat er nu tot zes keer toe (4 keer vóór de zomer en 2 keer in oktober) een groep gespierde Kerkjenaren met sloophamers, beitels, schroevendraaiers, gewapend met veiligheidsbrillen, werkhandschoenen en kruiwagens, het dorpshuis onveilig hebben gemaakt, kon aannemer Leenhouts nu toch eindelijk beginnen met de 'wederopbouw'. Hulde voor onze helden!

Hoewel...nog niet alles is gesloopt wat weg moest om de nieuwe plannen uit te voeren. Voor de achterste achteringang, u weet wel, ter hoogte van het trapje naar het podium en de uitvang van de kinderopvang, gaan de vrijwilligers nog éénmaal alle (spier)ballen er voor verzamelen. Want daar moet de weg vrijgemaakt worden voor toiletten, de nieuwe ingang voor het podium en de kleedkamer/stoelen opslag. De mensen die zich voor het slopen opgeven, verdienen veel geld voor het dorpshuis, immers, alles wat aannemer Leenhouts niet hoeft te doen, is meegenomen en hoeven we ook niet te betalen!

Lees meer: 'Slopen en wederopbouw' Dorpshuis in volle gang

Update Dorpshuis

Het lijkt rustig rond het dorpshuis, nu de steiger weg is. De opgeknapte muur met de nieuwe ramen straalt rust en vrede uit, maar schijn bedriegt! Achter de schermen wordt hard gewerkt. We zijn nu – samen met de gemeente - de plannen aan het doorrekenen en de offertes worden aangevraagd. We hopen dat we een aannemer vinden, die na de zomer aan de slag kan, zodat het vernieuwde dorpshuis aan het einde van het jaar klaar is.

Alles valt en staat met goede wil en een toereikend budget. Van het Oranjefonds krijgen we al € 40.000, maar dat budget kunnen we nog ophogen, door in de week van 22 - 26 mei mee te doen aan de landelijke Oranjefondscollecte. Van de opbrengst mogen we de helft houden: dus eigenlijk collecteren we voor ons dorpshuis!

Lees meer: Update Dorpshuis

Ontwikkelingen en nieuwe tarieven dorpshuis

De eerste vernieuwingen zijn al klaar in het dorpshuis. Hoewel de steigers aan de buitenkant nog niet weg zijn, binnen is het behaaglijk warm, de muur aan de raamzijde heeft ook een mooi nieuw verfje en vensterbanken! Bij de achteringang is de hele deurpartij vervangen. We wachten met smart op de nieuwe sleutels, dan kunnen we die deur ook weer gebruiken. De gebruikers van weleer zijn ook weer terug. De dansles maakt het elke donderdagavond weer heel gezellig en de dorpsbieb is ook weer van de partij. Als beheersstichting hebben we een besluit genomen over de tarieven voor het komende jaar. Dit besluit houdt in, dat de tarieven niet zijn verhoogd, maar ze zijn wel duidelijk: jaarlijks zullen we ze in januari in de Kerkje Koerier publiceren.

Lees meer: Ontwikkelingen en nieuwe tarieven dorpshuis

Update ontwikkelingen dorpshuis

De laatste twee jaar heeft zowat iedereen in het dorp meegeleefd met de toekomst van ons dorpshuis. Graag willen we dat u blijft meeleven, daarom willen we u wat vertellen over de stand van zaken, en laten zien waar we op dit moment over nadenken.

1. We hadden al een renovatieplan met bouwtekeningen, maar dat plan was wel erg rigoureus en duur. Weet u nog? Zelfs het podium kwam aan de andere kant van de zaal terecht...

2. We kwamen huis aan huis langs om u te vragen hoe belangrijk het dorpshuis voor u is, en of u wilde meewerken om het op te knappen.

3. We nodigden alle Kerkjenaren uit om ons te vertellen hoe zij het dorpshuis het liefst opgeknapt zagen. Dat was anderhalf jaar geleden, in november, bij een bijeenkomst hier in het dorpshuis.

4. Achter de schermen zocht het bestuur van de beheerstichting intensief naar geld, om zoveel mogelijk wensen te kunnen uitvoeren. 

Lees meer: Update ontwikkelingen dorpshuis

Werkzaamheden eerste fase in volle gang

Op donderdag 9 november is Leenhouts' Aannemings-Bedrijf B.V. gestart met de eerste fase van de uitvoering van de renovatie van het dorpshuis.

De werkzaamheden van de eerste fase betreffen de vervanging van de kozijnen aan de voorgevel en de ingang met kozijn bij de mindervaliden ingang. Er is bewust voor gekozen om de kozijnen in het kleine zaaltje niet te vervangen, omdat in een later stadium daar twee openslaande deuren voorzien zijn. Het zou dus zonde zijn om daar nu nieuwe kozijnen te laten plaatsen, die er later dan weer uit moeten. De hoofdingang is begroot voor een latere fase. Dit omdat er keuzes gemaakt moesten worden in verband met het overschrijden van het beschikbare budget voor de eerste fase, namelijk € 50.000,-.

De werkzaamheden van fase twee worden gepland zodra de benodigde financiering hiervoor geborgd is. De start van de tweede fase is mede afhankelijk van de toezeggingen van financiële bijdragen van aangeschreven fondsen. De verwachting is dat begin januari 2018 hierover meer bekend is.

Lees meer: Werkzaamheden eerste fase in volle gang