Gevraagd: vrijwilligers dorpshuis

Het voormalige gemeentehuis staat sinds kort te koop. De makelaar is geweest om het pand te taxeren en er hangt een bord 'Te koop' aan de voor- en achtergevel. Zodra het voormalige gemeentehuis daadwerkelijk verkocht is, zal het huidige dorpshuis nog meer multifunctioneel moeten worden. Daarom is er eerder een plan uitgewerkt door de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) samen met Arcadis. Dit plan is ook voorzien van een begroting in verband met aanpassingen van het pand.

Achterstallig noodzakelijk onderhoud
Echter zijn er meer zaken die spelen, behalve de herinrichting van het dorpshuis heeft het pand te kampen met behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Denk hierbij in eerste instantie al eens aan de staat van de kozijnen met enkel glas en de isolatie van het pand. Om de kosten voor achterstallig onderhoud inzichtelijk te maken, is er opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring en een meerjarig onderhoudsplan. Met dit plan is er dan een duidelijk beeld van de noodzakelijke kosten om het dorpshuis toekomst bestendig te maken.

Enquête 
Uw visie op het dorpshuis is van groot belang bij de verdere voorbereidingen van het herinrichtingsproject. Om die reden is er een enquête opgezet. Deze kunt u invullen en insturen via de volgende link:https://nl.surveymonkey.com/r/WVRCYZP

Bestuur Beheerstichting
Nu is er een belangrijk punt in het herinrichtingsproject aangebroken. Er zijn een aantal enthousiaste dorpsgenoten die hun schouders eronder willen zetten om het dorpshuis op te knappen en daarmee de technische staat van het dorpshuis aan te pakken. Maar dat is niet het enige. Om het dorpshuis te kunnen blijven exploiteren, zijn er meer vrijwilligers nodig. De Stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje is dan ook dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden.

De huidige voorzitter (Evelien Daelman) en penningmeester (Petra van de Wijnckel) hebben aangegeven hun taken te willen neerleggen. Na ruim 10 jaar willen ze graag het stokje overdragen aan nieuwe bestuursleden. Willy de Houck, heeft aangegeven voorlopig nog te willen aanblijven als bestuurslid en sleutelbeheerder.

Oproep
Wanneer er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden, zal de toekomst van het dorpshuis onzeker zijn. Zonder bestuur heeft ook het dorsphuis geen bestaansrecht. Dus hierbij een dringende oproep; meldt u aan als nieuw bestuurslid. U kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden van de beheerstichting.