Projectplan 't Kerkje Speelt

Waterlandkerkje is een dorp met veel jeugd en zonder een buiten speelvoorziening. De werkgroep 't Kerkje Speelt wilt hier verandering in brengen. In het bijgevoegde projectplan staat het project gedetailleerd beschreven waaronder het doel, de verschillende stappen voor uitvoering, de planning en een inschatting van de kosten. 

Waterlandkerkje is een karakteristiek dorp in de gemeente Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). Het dorp, gelegen aan de weg Oostburg – IJzendijke (N676) en dicht bij de Belgische grens, heeft 554 inwoners. Het is opvallend dat 14% van de inwoners jonger is dan 16 jaar (78 kinderen). Deze grote groep kinderen hebben nu enkel een trapveldje waar ze wat kunnen voetballen.

Tot voorheen had Waterlandkerkje een basisschool in het centrum van het dorp. Aangezien het aantal leerlingen van de school al een aantal jaar rond het wettelijke minimum schommelde heeft dit in september 2012 geleid tot het definitief sluiten van deze basisschool. Met het sluiten van de basisschool verdween ook de speelvoorziening (zie afbeelding) voor de kinderen uit het dorp.

Daarnaast was er in Waterlandkerkje ook een peuterspeelzaal gevestigd. Echter na de sluiting van de basisschool in het dorp heeft ook het bestuur van de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen besloten dat de peuterspeelzaal uit het dorp zou verdwijnen. Met ingang van Januari 2014 heeft ook de peuterspeelzaal haar deuren gesloten.

Na het verdwijnen van deze belangrijke voorzieningen uit het dorp is de leefbaarheid onder druk komen te staan. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat er geen enkele buitenspeelgelegenheid meer aanwezig is voor de kinderen in ons dorp.

Met een groep enthousiaste jonge ouders heeft de werkgroep hun schouders eronder gezet en het idee opgevat om een speeltuin voor de jeugd van Waterlandkerkje te realiseren. Met de steun van de dorpsraad Waterlandkerkje en de gemeente Sluis gaat de werkgroep er voor zorgen dat de speeltuin er komt. 

Attachments:
Download this file (20141009 Projectplan t Kerkje Speelt v4.pdf)20141009 Projectplan t Kerkje Speelt v4.pdf[Projectplan \'t Kerkje Speelt]644 kB

Geslaagde burendag begin van speeltuin in Waterlandkerkje

Zaterdag 27 september heeft ook Waterlandkerkje zich ingezet voor de buurt op nationale burendag. Er is sinds het begin van dit jaar een werkgroep actief binnen het dorp die zich als doel hebben gesteld om een speeltuin te realiseren voor de jeugd.

Na regelmatig overleg en besprekingen met de gemeente krijgt het plan steeds meer vorm. Zo was er op woensdag 24 september nog een informatie bijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis waar bewoners van Waterlandkerkje werden bijgepraat over de plannen. Een aantal ideeën en schetsen van de speeltuin zijn daar gepresenteerd en besproken. Tot op heden waren de plannen enkel op papier maar daar is tijdens nationale burendag op 27 September verandering in gekomen.

Om klokslag 9.00 uur had een handjevol vrijwilligers zich verzameld op het trapveldje aan de Stuerboutstraat. Het weer viel wat tegen, het was wat mistig en fris. Vol goede moed ging men aan de slag met het snoeien van de groensingel. Tegen de koffie werd het steeds drukker en drukker rond het veldje en waren er van alle kanten uit het dorp hulptroepen onderweg.

Lees meer: Geslaagde burendag begin van speeltuin in Waterlandkerkje