Projectplan 't Kerkje Speelt

Waterlandkerkje is een dorp met veel jeugd en zonder een buiten speelvoorziening. De werkgroep 't Kerkje Speelt wilt hier verandering in brengen. In het bijgevoegde projectplan staat het project gedetailleerd beschreven waaronder het doel, de verschillende stappen voor uitvoering, de planning en een inschatting van de kosten. 

Waterlandkerkje is een karakteristiek dorp in de gemeente Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). Het dorp, gelegen aan de weg Oostburg – IJzendijke (N676) en dicht bij de Belgische grens, heeft 554 inwoners. Het is opvallend dat 14% van de inwoners jonger is dan 16 jaar (78 kinderen). Deze grote groep kinderen hebben nu enkel een trapveldje waar ze wat kunnen voetballen.

Tot voorheen had Waterlandkerkje een basisschool in het centrum van het dorp. Aangezien het aantal leerlingen van de school al een aantal jaar rond het wettelijke minimum schommelde heeft dit in september 2012 geleid tot het definitief sluiten van deze basisschool. Met het sluiten van de basisschool verdween ook de speelvoorziening (zie afbeelding) voor de kinderen uit het dorp.

Daarnaast was er in Waterlandkerkje ook een peuterspeelzaal gevestigd. Echter na de sluiting van de basisschool in het dorp heeft ook het bestuur van de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen besloten dat de peuterspeelzaal uit het dorp zou verdwijnen. Met ingang van Januari 2014 heeft ook de peuterspeelzaal haar deuren gesloten.

Na het verdwijnen van deze belangrijke voorzieningen uit het dorp is de leefbaarheid onder druk komen te staan. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat er geen enkele buitenspeelgelegenheid meer aanwezig is voor de kinderen in ons dorp.

Met een groep enthousiaste jonge ouders heeft de werkgroep hun schouders eronder gezet en het idee opgevat om een speeltuin voor de jeugd van Waterlandkerkje te realiseren. Met de steun van de dorpsraad Waterlandkerkje en de gemeente Sluis gaat de werkgroep er voor zorgen dat de speeltuin er komt. 

Attachments:
Download this file (20141009 Projectplan t Kerkje Speelt v4.pdf)20141009 Projectplan t Kerkje Speelt v4.pdf[Projectplan \'t Kerkje Speelt]644 kB