Presentatie valorisatie plan vrijdag 14 september in het dorpshuis

Op vrijdag 14 september om 19:30 uur wordt in het dorpshuis het valorisatieplan voor de kern Waterlandkerkje aan de inwoners gepresenteerd.

Wat is valorisatie?
Eén van de actiepunten van de Recreatievisie West Zeeuwsch-Vlaanderen is het verder opwaarderen van de kernen. Uitgangspunt is dat de karakteristieke eigenschappen van elke kern duidelijker naar voren moeten komen. Om de leefbaarheid te verbeteren voor de eigen inwoners en om aantrekkelijker te worden voor de toerist. Elke kern moet volgens de Recreatievisie een eigen gezicht krijgen. "Een gezicht" dat nauw aansluit bij het karakter van iedere kern. Want iedere kern in West Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn eigen aardigheden.

Bewonerswensen
Het project Valorisatie is gestart in de voormalige gemeente Oostburg (het project werd toen ook wel "Sporentrek" genoemd). Het plan is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen en ideeën uit de dorpen zelf. De volgende kernen in de gemeente Sluis hebben dit valorisatieproces al doorlopen: Cadzand, Hoofdplaat, IJzendijke, Groede, Nieuwvliet-Dorp, Aardenburg en Eede. Voor Waterlandkerkje is hiertoe in de eerste helft van 2012 via een oproep in de Kerkje Koerier en de website waterlandkerkje.com een werkgroep samengesteld bestaande uit inwoners (waaronder een vertegenwoordiging van de dorpsraad), betrokken ambtenaar Tiny Maenhout en een stedenbouwkundige namens adviesbureau SpellerCo Meerding. De betrokken wethouder namens de gemeente Sluis is Jan Schaalje. Door stedenbouwkundige Ans Meerding werden alle wensen in een beeldend rapport samengevat. Dit rapport wordt op deze avond aan de bevolking van Waterlandkerkje gepresenteerd.

Geen boekenkastplan
Het plan dat gepresenteerd wordt, laat zien hoe de kern Waterlandkerkje er over vijf jaar uit kan zien. Daarna worden er prioriteiten vastgesteld en aansluitend wordt er door de gemeente gekeken wat er op korte termijn en of langere termijn uitvoerbaar is. Voordeel van een dergelijk plan is dat er snel en efficiënt ingespeeld kan worden op mogelijkheden die zich voordoen en dat er zodoende ook echt onderdelen van het plan uitgevoerd worden.

U bent van harte welkom!
De gemeente Sluis, de bewoners werkgroep en de dorpsraad nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. De koffie of thee staat voor u klaar op vrijdagavond 19:30 uur in het dorpshuis van Waterlandkerkje.