Hildegonda, de eeuwenoude legende van Waterlandkerkje

De legende luidt als volgt: een visser uit Oostburg ving, na een dag vruchteloos vissen in de Blontrok, een zeemeermin in zijn netten. Zij smeekte hem haar terug te laten keren naar de zee, maar de visser wilde geld met haar verdienen door haar op de markt in Oostburg tentoon te stellen. Er kwam juist een voerman uit Waterlandkerkje voorbij die van een afstand getuige was van het voorval. Hij rende eropaf, gooide de visser in het water en bevrijdde de zeemeermin, die onder water dook en wegzwom. Inmiddels waren boeren en arbeiders die in de buurt aan het werk waren op de consternatie afgekomen. Toen verscheen de meermin, Hildegonda geheten, opnieuw en ze sprak een profetie uit: Waterlandkerkje zou nog lang een klein dorp blijven, maar eens zouden de Kerkjenaren het dorp in eendracht tot groei en bloei brengen. Daarna verdween Hildegonda en niemand heeft haar ooit nog gezien.

In het wapen van Waterlandkerkje, ontstaan in 1669 als nederzetting rond een kerk en ‘t Kerkje genoemd  (deze naam wordt in de volksmond nog altijd gebruikt) is ook een zeemeermin afgebeeld.  

Foto: Johan Faes jr.

Het wapen van Waterlandkerkje

Het wapen van Waterlandkerkje met een uit golven komende zeemeermin die op een gouden hoorn blaast, een verwijzing naar de sage over de meermin Hildegonda. Het werd op 15 december 1819 bevestigd als gemeentewapen. Anno voorjaar 2020 gerealiseerd en geplaatst en omgeven door een kleurrijke bloemenweide op de plaats waar eind 2019 nog een viertal seniorenwoningen stonden. Het grote, in cortenstaal uitgevoerde logo is hier prominent aanwezig, maar krijgt nog meer cachet nu ook de beplanting in en om het wapen is gerealiseerd. Het nabij geplaatste bijenhotel verwelkomt sindsdien de eerste bezige bijen als gasten.

Foto: Johan Faes jr.

Waterlandkerkje anno nu

Waterlandkerkje is een dorp in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp, gelegen aan de weg Oostburg-IJzendijke (N676) en de weg naar de Belgische grens richting Waterland-Oudeman en Sint-Margriete, heeft 480 inwoners (januari 2021). De belangrijkste voorzieningen van het dorp zijn het dorpshuis, het clubgebouw van de krulbolvereniging "De Meermin" en de dorpsbus van Stichting Dorpsbus Waterlandkerkje voor met name het vervoer van basisschool leerlingen naar de openbare basisschool "De Schuttershoek" in IJzendijke.

Waterlandkerkje is regionaal vooral bekend door de vele kerkconcerten die er worden gegeven en de "Meerminnefeesten",die ieder jaar in het weekend na Pinksteren worden georganiseerd. Leuk om te weten: Waterlandkerkje ontstond in de 17e eeuw op een driesprong van dijken. Het fragiele ‘zaalkerkje’ is gebouwd in 1674. Waterlandkerkje behoort tot de mooiste plaatsnamen van Nederland.